Blader door de uitgave
Ga naar:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1954 editie januari (178 p.) image 11


Tabel 7. Buitenlandse migratie naar land van herkomst resp. bestemming, leeftijd en geslacht alsmede beroep en nationaliteit, October 1952

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item