Blader door de uitgave
Centreer kaart op:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1953 editie februari (201 p.) image 17


17 Tabel 1. Huwelijken, geboorte en sterfte, onder de werkeiyke bevolking 1) Table 1. Marriages, births and .deaths of the resident population 1) Aantal inwoners 2) Number of inhabitants 2)' §

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item