Blader door de uitgave
Ga naar:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1954 editie juni (178 p.) image 90


Tabel 11. Buitenlandse migratie naar land van herkomst, resp. bestemming, beroep en nationaliteit.

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item