Blader door de uitgave
Centreer kaart op:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1955 editie april (188 p.) image 43


43 tabel 3. Aangegeven gevalden van besmettelijke ziekten 1) (Aanwezige bevolking) Table 3. notified easee ef certain infectious diseases 1) (De facto population) s Poliomyel

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item