Blader door de uitgave
Centreer kaart op:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1955 editie juni (188 p.) image 82


Lt 63 s Tabel 3* Huwelijken, geboorte en sterfte Table 3* Marriages, births and deaths levendgeborenen Live births Gemeente l) Provincie Eerstgeborenen First births Overledenen Deaths i>

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item