Blader door de uitgave
Ga naar:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1955 editie september (188 p.) image 137


139 Tabel 3. Aangegeven gevallen van 'besmettelijke ziekten l) (Aanwezige bevolking) Table 3. notified cases of certain infectious diseases 1) (De facto population) Poli

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item