Blader door de uitgave
Ga naar:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1953 editie mei (201 p.) image 71


55 Tabel 1. Huwelijken, geboorte en sterfte, onder de werkelijke bevolking 1) Table i. Marriages, births and deaths of the resident population 1) Aantal inwoners 2) Number of inhabitants 2) c ai m

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item