Blader door de uitgave
Ga naar:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1953 editie juni (201 p.) image 87


71 label 1. Huwelijken, geboorte en. sterfte, onder de werkelijke bevolking 1) Table 1. Marriages, births and deaths of the resident population l) Levendgeborenen Live births Overledenen D

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item