Blader door de uitgave
Centreer kaart op:

Detail

Maandstatistiek van de bevolking 1955 editie juni (188 p.) image 73


74 Tabel 6. Binnen.'- en buitenlandse migratie naar geslacht en provincie Tan herkomst reap, bestemming, Maart 1955 Table 6. Internal and external migration, according to sex and province of last

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item